Bjelovarsko-bilogorska županija, 2007.

Fotoradionica "Skrivena Hrvatska - Bjelovarsko-bilogorska županija" provedena je u nekoliko navrata u listopadu i studenome 2007. godine, a imala je 21 polaznika osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta.
Suradnja u organizaciji i pripremi provedbe fotoradionice ostvarena je s Fotoklubom "Bjelovar" i Foto Film klubom Daruvar.
Teorijska priprema - predavanja - skupni rad polaznika održavao se u Fotoklubovima u Bjelovaru i Daruvaru a snimanja su u manjim skupinama provedena na području cijele županije. 

 

Polaznici:

 • Anamarija Konjević (r. 1994.), Bjelovar, Fotoklub „Bjelovar“, I. osnovna škola Bjelovar
 • Hrvoje Grguljaš (r. 1995.), Bjelovar, Fotoklub „Bjelovar“, I. osnovna škola Bjelovar
 • Tomislav Šklebar (r. 1995.), Bjelovar, Fotoklub „Bjelovar“, I. osnovna škola Bjelovar
 • Lucija Latin (r. 1995.), Bjelovar, I. osnovna škola Bjelovar
 • Ivona Filipan (r. 1995.), Bjelovar, I. osnovna škola Bjelovar
 • Maja Juratovac (r. 1990.), Bjelovar, Fotoklub „Bjelovar“, Ekonomska i birotehnička škola, Bjelovar
 • Mateja Balenović (r. 1990.), Bjelovar, Fotoklub „Bjelovar“, Gimnazija Bjelovar
 • Magdalena Lipovac (r. 1994.), Daruvar, Foto Film klub Daruvar, OŠ V. Nazora, Daruvar
 • Katarina Zjakić (r. 1994.), Daruvar, Foto Film klub Daruvar, OŠ V. Nazora, Daruvar
 • Matea Ećimović (r. 1991.), Daruvar, Foto Film klub Daruvar, Srednja škola Daruvar
 • Viktorija Habijanec (r. 1990.), Vrbovac, Foto Film klub Daruvar, Gimnazija Daruvar
 • Snježana Đenadija (r. 1995.), Daruvar, Foto Film klub Daruvar, OŠ V. Nazora, Daruvar
 • Maja Marić (r. 1990.), Daruvar, Foto Film klub Daruvar, Gimnazija Daruvar
 • Matija Ivan Volšanski (r. 1998.), Daruvar, FFk Daruvar, Češka OŠ Jana Amosa Komenskog, Daruvar
 • Katarina Rezler (r. 1990.), Daruvar, Foto Film klub Daruvar, Gimnazija Daruvar
 • Eugen Družin (r. 1991.), Daruvar, Foto Film klub Daruvar, Tehnička škola Daruvar
 • Hana Sarajlić (r. 1995.), Daruvar, Foto Film klub Daruvar, OŠ V. Nazora, Daruvar
 • Martina Čapek (r. 1990.), Daruvar, Foto Film klub Daruvar, Gimnazija Daruvar
 • Filip Šklebar (r. 1993.), Bjelovar, I. osnovna škola Bjelovar
 • Maja Žalac , I. osnovna škola
 • Paulina Pašuld (r. 1993.), Daruvar, Foto Film klub Daruvar, OŠ V. Nazora, Daruvar   
  Fotoradionice - Sve