Biblioteka Hrvatski fotografi

 
 

Biblioteka Hrvatski fotografi

Hrvatski fotosavez pokrenuo je godine 1995. biblioteku "Hrvatski fotografi" s namjerom da nizom fotomonografskih izdanja stručno