Dubrovačko-neretvanska županija, 2008.

U fotoradionici „Skrivena Hrvatska - Dubrovačko-neretvanska županija“, provedenoj od 13. - 18. listopada 2008. godine, sudjelovalo 18 polaznika, učenika Osnovne škole Ivana Gundulića iz Dubrovnika.

Program fotoradionice proveden je u prostorima Osnovne škole Ivana Gundulića, četiri tematska snimanja na različitim lokacijama županije, rad se odvijao na otvorenim prostorima grada Dubrovnika, a završna izložba od preko 300 fotografija postavljena je u Galeriji Zavoda za obnovu grada Dubrovnika u samoj staroj jezgri Dubrovnika.

U dijelu programa radionice kao gosti sudjelovalo je i sedmero mladih fotografa iz New Yorka, te njihovih petero voditelja.

Fotoradionica je provedena u suradnji s Osnovnom školom Ivana Gundulića, Dubrovnik, Fotoklubom „Ragusa“ iz Dubrovnika, Zajednicom tehničke kulture Dubrovnika i Županijskom zajednicom tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije.

 

Polaznici:

 • Alice Brailo (r. 1995.), Dubrovnik, OŠ Ivana Gundulića, Fotoklub „Ragusa“, Dubrovnik
 • Ivana Petrović (r. 1995.), Dubrovnik, OŠ Ivana Gundulića, Fotoklub „Ragusa“, Dubrovnik
 • Petra Bule (r. 1995.), Dubrovnik, OŠ Ivana Gundulića, Fotoklub „Ragusa“, Dubrovnik
 • Zrinka Marinović (r. 1996.), Dubrovnik, OŠ Ivana Gundulića, Fotoklub „Ragusa“, Dubrovnik
 • Karla Ćulić (r. 1995.), Dubrovnik, OŠ Ivana Gundulića, Fotoklub „Ragusa“, Dubrovnik
 • Nikoleta Konjuh (r. 1998.), Dubrovnik, OŠ Ivana Gundulića, Fotoklub „Ragusa“, Dubrovnik
 • Lucija Čizmić (r. 1997.), Dubrovnik, OŠ Ivana Gundulića, Fotoklub „Ragusa“, Dubrovnik
 • Nikolina Arkulin (r. 1997.), Dubrovnik, OŠ Ivana Gundulića, Fotoklub „Ragusa“, Dubrovnik
 • Brigita Medaković (r. 1996.), Dubrovnik, OŠ Ivana Gundulića, Fotoklub „Ragusa“, Dubrovnik
 • Luko Lonza (r. 1998.), Dubrovnik, OŠ Ivana Gundulića, Fotoklub „Ragusa“, Dubrovnik
 • Luka-Stjepan Vojvodić (r. 1997.), Dubrovnik, OŠ Ivana Gundulića, Fotoklub „Ragusa“, Dubrovnik
 • Ian Matić (r. 1998.), Dubrovnik, OŠ Ivana Gundulića, Fotoklub „Ragusa“, Dubrovnik
 • Barbara Kolunđija (r. 1996.), Dubrovnik, OŠ Ivana Gundulića, Fotoklub „Ragusa“, Dubrovnik
 • Mateo Majić (r. 1995.), Dubrovnik, OŠ Ivana Gundulića, Fotoklub „Ragusa“, Dubrovnik
 • Kate Obradović (r. 1995.), Dubrovnik, OŠ Ivana Gundulića, Fotoklub „Ragusa“, Dubrovnik
 • Antonio Kondrić (r. 1995.), Dubrovnik, OŠ Ivana Gundulića, Fotoklub „Ragusa“, Dubrovnik
 • Nila Čustović (r. 1998.), Dubrovnik, OŠ Ivana Gundulića, Fotoklub „Ragusa“, Dubrovnik
 • Ivana-Lea Hladilo (r. 1998.), Dubrovnik, OŠ Ivana Gundulića, Fotoklub „Ragusa“, Dubrovnik
  Fotoradionice - Sve