Katalozi - publikacije ostalih tematskih izložaba

1.  Publikacija izložbe "MARGINE", koja je rezultirala iz dviju fotoradionica istoga naziva provedenih za članove udruga članica Saveza i natječaja na temu margina, 2006.

  Izdavačka djelatnost - Sve