Izložba ´Hrvatska fotografija ´97´, 1997.

Umjetnički savjet izložbe: Vladimir Gudac, Tihomir Milovac, 
                                       Evelina Turković