Izložba ´Preko 7 mora i 7 gora ...´, 2005.

Autori koncepcije / kustosi: Želimir Koščević, Tihomir Milovac

Izložba je pokazala fotografske zabilješke hrvatskih fotografa koje su nastale na putovanjima i za vrijeme boravka u Europi, ali i dalekim i udaljenim zemljama i podnebljima. Daleki krajolici, čudni ljudi, neobični događaji, strana prostranstva, sve ono što je viđeno izvan domaćeg krajolika, u pravilu predstavlja vizualnu zanimljivost i izaziva potrebu da se u svojstvu memorije zabilježi slikom. Nekada su to bili dnevnici i putopisi, danas su to analogne i digitalne fotografije. Te nam fotografije bez obzira na vrijeme njihova nastanka, kao bogati izvor informacija pomažu u objektiviziranju predodžbe o ljudima, kulturama i nepoznatim krajevima, pomažu nam u mijenjaju našeg stereotipnog mišljena i ponašanja, te uz druge umjetničke i neumjetničke medije omogućuju kvalitetno slaganje mozaičke slike svijeta i olakšavaju naše pozicioniranje u njemu. 

Izložba je konceptualno spojila dva fenomena današnjeg vremena, globalni kulturološki fenomen putovanja i percepciju svijeta s lokalno političkim fenomenom hrvatskog društva danas, a sadržavala je selektivnu povijesnu retrospektivu (1900.- 1990.) sa fotografijama braće Mirka i Steve Seljan, Ljudevita Griesbacha, Viktora Hreljanovića, Ota Hohnjeca, Nikole Vučemilovića, Mladena Grčevića, Mladena Tudora... Riječ je o fotografijama koje su rijetko viđene u javnosti, odnosno, generacije stasale od devedesetih godina do danas nikada ih nisu vidjele. Novije vrijeme (nakon 1990.) predstavljeno je fotografijama Jasenka Rasola, Ranka Dokmanovića, Vladimira Gudca, Petra Dabca, Nikole Šolića, Ivice Kiša, Damila Kalogjere, Damira Fabijanića, Stanka Abadžića, Borisa Cvjetanovića, Zorana Filipovića, Stipe Suraća, Ante Verzottija, Fedora Vučemilovića, Stipe Božića, Vlatke Horvat, Darka Fritza, Sandre Vitaljić i drugih.