Međunarodna izložba fotografija ´Od miga do micanja´, 2002.

Autorica koncepcije / kustosica: Branka Hlevnjak

Fotografska izložba "Od miga do micanja" obuhvatila je tri grupe međunarodnih autora: video umjetnike koji iz zaustavljenog kadra stvaraju fotografske postave (instalacije); one koji animiraju niz fotografija u filmsku iluziju (video, CD, internet) te konačno one koji u tijeku ograničenog vremena i prostora (14-dnevna radionica) stvaraju statičnu fotografiju (ili fotografiju trenutka). Izložba problematizira fotografiju u osnovu na statičnu odliku fotografije i njezinu iluzornu dinamiku, odnosno u odnosu na mig (treptaj) i micanje - iz iluzije u fotografiju i iz fotografije u iluziju. 

Na izložbi su svojim radovima predstavljeni sljedeći autori: Peter Kubelka, Max Aufischer (Austrija), Svetoslav Stojanov, Aleksandar Jevtimov (Bugarska), Lisa Rosenmeier (Danska), Arno Fabre (Francuska), Sandro Đukić, Ivan Faktor, Ivan Ladislav Galeta, Tomislav Gotovac, Aleksandar Ilić/Ivana Keser/Tomislav Gotovac, Željko Jerman, Dalibor Martinis, Zdravko Mustač, Ivo Pervan/Matej Meštrović, Željko Sarić, Fedor Vučemilović (Hrvatska), Ron Sluik (Nizozemska), Sabine Kačunko (Njemačka), Katarzyna Kozyra (Poljska), Žiga Kariž (Slovenija).