Međunarodna izložba ´Mjesto na kojem nisam bio´, 2000.

Autor koncepcije / kustos:  Tihomir Milovac

Izložbom se željelo ukazati na fenomen mjesta koji u posljednjim godinama ovog stoljeća bitno mijenja našu percepciju svijeta. Prepoznajemo ga kao stanje kroz koje prolazi naše doba, a najčešće ga definiramo u odnosu stvarnog i virtualnog, stvarnosti i reprezentacije, zbilje i fikcije. Upravo taj odnos definira fotografiju od njenog postanka pa se stoga medij fotografije sve više rabi kao umjetnička ekspresija. Isto tako, željelo se problematizirati neke aspekte fenomena mjesta, njegovu prvenstveno etičku dimenziju izraženu kroz umjetničku metaforu u kojoj je mjesto sudbina, identitet, memorija, svjedočanstvo, ali i romantičarsko utopijsko ne-mjesto, odnosno mjesto u virtualnoj stvarnosti.  

Sukladno autorskoj zamisli, bili su izloženi radovi Miriam Bäckström (Stockholm), Rosemary Laing (Sydney), Vije Lewandowskog (Berlin), Antuna Maračića (Zagreb), Shirin Neshat (New York), Waltera Niedermayra (Bolzano), Marthe Rosler (New York) i Sam Taylor-Wood (London).