30. izložba 2002. godine

Prijavljeni autori: 
Petra SLOBODNJAK, r. 1988. (IV. osnovna škola Bjelovar)
4 fotografije nastale u Fotoradionici HFS za mlade "Ledeno i kameno doba" provedenoj na lokacijama u Gorskom kotaru, u mjestu Lokve - Skrad, organiziranoj u povodu Međunarodne godine planina

Danijel GRDIĆ, r. 1987. (Osnovna škola Pehlin, Rijeka, Fotoklub Rijeka)
5 fotografija nastalih u Fotoradionici HFS za mlade "Ledeno i kameno doba" provedenoj na lokacijama u Gorskom kotaru, u mjestu Lokve - Skrad, organiziranoj u povodu Međunarodne godine planina

  Međunarodna suradnja - Sve