Krapinsko-zagorska županija, 2009.

Fotoradionica "Skrivena Hrvatska - Krapinsko-zagorska županija" imala je 10 polaznika, učenika Osnovne škole Veliko Trgovišće, a provedena je od 22. do 25. listopada 2009. godine.

U organizaciji i pripremi provedbe fotoradionice ostvarena je suradnja s Osnovnom školom Veliko Trgovišće. Teorijska priprema - skupni rad polaznika održavao se u prostoru škole, a snimanja su provedena u manjim skupinama na lokacijama u županiji.

Izložba fotografskih radova nastalih u fotoradionici bila je postavljena u prostoru OŠ Veliko Trgovišće.

 

Polaznici:

  • Andrej Kahlina (r. 1997.), Veliko Trgovišće, OŠ Veliko Trgovišće
  • Matej Stipić (r. 1999.), Veliko Trgovišće, OŠ Veliko Trgovišće
  • Mia Petek (r. 1998.), Veliko Trgovišće, OŠ Veliko Trgovišće
  • Marija Žlender (r. 1996.), Veliko Trgovišće, OŠ Veliko Trgovišće
  • Doris Horvat (r. 1996.), Veliko Trgovišće, OŠ Veliko Trgovišće
  • Filip Vodopivec (r. 1997.), Veliko Trgovišće, OŠ Veliko Trgovišće
  • Laura Kontrec (r. 1995.), Veliko Trgovišće, OŠ Veliko Trgovišće
  • Vinko Kliček (r. 1996.), Veliko Trgovišće, OŠ Veliko Trgovišće
  • Matija Grah (r. 1996.), Veliko Trgovišće, OŠ Veliko Trgovišće
  • Leonard Fiket (r. 1996.), Veliko Trgovišće, OŠ Veliko Trgovišće
  Fotoradionice - Sve