Karlovačka županija, 2009.

Fotoradionica "Skrivena Hrvatska - Karlovačka županija", provedena od 15. - 18. listopada 2009. godine, imala je 18 polaznika, učenika Osnovne škole Katarine Zrinski iz Krnjaka.

U organizaciji i pripremi provedbe programa ostvarena je suradnja sa Osnovnom školom Katarine Zrinski iz Krnjaka. U prostorima škole održavala se i teorijska priprema - skupni rad polaznika dok su snimanja provedena u manjim skupinama na lokacijama u županiji.

Izložba fotografskih radova nastalih u fotoradionici bila je postavljena u prostoru OŠ Katarine Zrinski u Krnjaku.

 

Polaznici:

 • Uroš Duduković (r. 1995.), Krnjak, OŠ Katarine Zrinski, Krnjak
 • Ivana Mandek (r. 1995.), Krnjak, OŠ Katarine Zrinski, Krnjak
 • Matea Turalija (r. 1995.), Hrvatsko Žarište, OŠ Katarine Zrinski, Krnjak
 • Dajana Mačešić (r. 1995.), Krnjak, OŠ Katarine Zrinski, Krnjak
 • Goran Grijaković (r. 2000.), Tušilović, OŠ Katarine Zrinski, Krnjak
 • Nataša Kosanović (r. 1996.), Krnjak, OŠ Katarine Zrinski, Krnjak
 • Patrik Radoš (r. 1999.), Tušilović, OŠ Katarine Zrinski, Krnjak
 • Adam Jularić (r. 2000.), Krnjak, OŠ Katarine Zrinski, Krnjak
 • Dora Beronić (r. 2000.), Krnjački Grabovac, OŠ Katarine Zrinski, Krnjak
 • Ana Marija Crnogorac (r. 1996.), Donji Budački, OŠ Katarine Zrinski, Krnjak
 • Marija Vugdragović (r. 1997.), Dugi Dol, OŠ Katarine Zrinski, Krnjak
 • Ante Stojanović (r. 2000.), Tušilović, OŠ Katarine Zrinski, Krnjak
 • Josip Borulčić (r. 1997.), Dugi Dol, OŠ Katarine Zrinski, Krnjak
 • Luka Milišić (r. 1998.), Donji Budački, OŠ Katarine Zrinski, Krnjak
 • Matea Milišić (r. 1997.), Donji Budački, OŠ Katarine Zrinski, Krnjak
 • Danica Grijaković (r. 2001.), OŠ Katarine Zrinski, Krnjak
 • Tihana Obretković (r. 2002.), OŠ Katarine Zrinski, Krnjak
 • Nemanja Obretković (r. 1998.), OŠ Katarine Zrinski, Krnjak
  Fotoradionice - Sve