Zadarska županija, 2009.

Ukupno 16 polaznika, učenika Osnovne škole "Valentin Klarin" iz Preka na otoku Ugljanu, sudjelovalo je u Fotoradionici "Skrivena Hrvatska - Zadarska županija", provedenoj od 22. do 27. rujna 2009. godine.

U organizaciji i pripremi provedbe fotoradionice ostvarena je suradnja sa Zajednicom tehničke kulture Zadarske županije, Fotoklubom Zadar i Osnovnom školom "Valentin Klarin" iz Preka u čijim se prostorima održavala i teorijska priprema - skupni rad polaznika. Snimanja su provedena na lokacijama na otoku Ugljanu, te u zadarskom zaleđu.

Izložba fotografskih radova nastalih u fotoradionici bila je postavljena u prostoru OŠ "Valentin Klarin" u Preku na Ugljanu.

 

Polaznici:

 • Magdalena Nižić (r. 1996.), Preko, OŠ "Valentin Klarin", Preko
 • Andriana Vukić (r. 1996.), Kukljica, OŠ "Valentin Klarin", Preko
 • Ina Zelenčić (r. 1995.), Kali, OŠ "Valentin Klarin", Preko
 • Silvia Maria Franov (r. 1995.), Kali, OŠ "Valentin Klarin", Preko
 • Lorena Gobin (r. 1995.), Kali, OŠ "Valentin Klarin", Preko
 • Sara Mišlov (r. 1996.), Kali, OŠ "Valentin Klarin", Preko
 • Lucija Vučko (r. 1995.), OŠ "Valentin Klarin", Preko
 • Benjamin Kolega (r. 1996.), OŠ "Valentin Klarin", Preko
 • Lucija Longin (r. 1996.), OŠ "Valentin Klarin", Preko
 • Lucija Perin (r. 1996.), OŠ "Valentin Klarin", Preko
 • Doris Blaslov (r. 1997.), OŠ "Valentin Klarin", Preko
 • Ante Lucin (r. 1996.), OŠ "Valentin Klarin", Preko
 • Karmen Gregov (r. 1995.), Preko, OŠ "Valentin Klarin", Preko
 • Ivica Grubač (r. 1996.), Preko, OŠ "Valentin Klarin", Preko
 • Rebeka Lončar (r. 1996.), OŠ "Valentin Klarin", Preko
 • Tin Vidov (r. 1996.), OŠ "Valentin Klarin", Preko
  Fotoradionice - Sve