Šibensko-kninska županija, 2009.

Ukupno 22 učenika šibenskih osnovnih škola Jurja Šižgorića i Fausta Vrančića sudjelovalo je u Fotoradionici "Skrivena Hrvatska - Šibensko-kninska županija" provedenoj od 22. do 26. travnja 2009. godine.

U organizaciji i pripremi provedbe programa ostvarena je suradnja s Fotoklubom Šibenik te Osnovnom školom Jurja Šižgorića i Osnovnom školom Fausta Vrančića.

Teorijska priprema - skupni rad polaznika održavao se u OŠ Jurja Šižgorića, a snimanja su provedena u manjim skupinama na lokacijama u županiji.

Izložba više od 300 fotografskih radova izrađenih u formatu 20 x 30 cm, opremljenih na kapafix pločama, nastalih u fotoradionici postavljena je u prostoru Osnovne škole Jurja Šižgorića.

 

Polaznici:

 • Bruno Brčić (r. 1997.), Šibenik, OŠ Fausta Vrančića, Šibenik
 • Bruno Mihaljević (r. 1997.), Šibenik, OŠ Fausta Vrančića, Šibenik
 • Šime Zorić (r. 1997.), Šibenik, OŠ Fausta Vrančića, Šibenik
 • Alisa Lalić (r. 1997.), Šibenik, OŠ Jurja Šižgorića, Šibenik
 • Andrea Brakus (r. 1998.), Šibenik, OŠ Jurja Šižgorića, Šibenik
 • Tina Spahija (r. 1997.), Šibenik, OŠ Jurja Šižgorića, Šibenik
 • Mia Mitrić (r. 1998.), Šibenik, OŠ Jurja Šižgorića, Šibenik
 • Mia Bilić (r. 1998.), Šibenik, OŠ Jurja Šižgorića, Šibenik
 • Nika Fantulin (r. 1997.), Šibenik, OŠ Jurja Šižgorića, Šibenik
 • Franka Birkeš (r. 1995.), Zaton, OŠ Fausta Vrančića, Šibenik
 • Katarina Storić (r. 1995.), Šibenik, OŠ Fausta Vrančića, Šibenik
 • Tihana Juričan (r. 1995.), Šibenik, OŠ Fausta Vrančića, Šibenik
 • Kata Krnčević (r. 1996.), Šibenik, OŠ Jurja Šižgorića, Šibenik
 • Barbara Baus (r. 1996.), Šibenik, OŠ Jurja Šižgorića, Šibenik
 • Ivan Mihaljević (r. 1997.), Šibenik, OŠ Fausta Vrančića, Šibenik
 • Josip Mandić (r. 1997.), Šibenik, OŠ Fausta Vrančića, Šibenik
 • Karmen Đaleta (r. 1997.), Šibenik, OŠ Fausta Vrančića, Šibenik
 • Filipa Lovrić-Caparin (r. 1998.), Šibenik, OŠ Fausta Vrančića, Šibenik
 • Ana Madunić (r. 1997.), Šibenik, OŠ Jurja Šižgorića, Šibenik
 • Josipa Kokić (r. 1997.), Šibenik, OŠ Jurja Šižgorića, Šibenik
 • Lucija Paić (r. 1997.), Šibenik, OŠ Jurja Šižgorića, Šibenik
 • Tonka Lokas (r. 1997.), Šibenik, OŠ Fausta Vrančića, Šibenik
  Fotoradionice - Sve