Ličko-senjska županija, 2009.

Fotoradionica "Skrivena Hrvatska - Ličko-senjska županija", provedena od 9. - 14. travnja 2009. godine, imala je ukupno 23 polaznika osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta iz Ličko-senjske (16) te Osječko-baranjske (1), Međimurske (1), Koprivničko-križevačke (2), Bjelovarsko-bilogorske (2) i Sisačko-moslavačke županije (1).

U organizaciji i pripremi provedbe fotoradionice „Skrivena Hrvatska - Ličko-senjska županija“ ostvarena je suradnja s Fotoklubom Plitvička Jezera i Osnovnom školom Plitvička Jezera iz Mukinja.

Teorijska priprema - predavanja - skupni rad polaznika održavao se u prostorima OŠ Plitvička Jezera, a snimanja su provedena u manjim skupinama na lokacijama u županiji.

Izložba više od 260 fotografskih radova izrađenih u formatu 20 x 30 cm, opremljenih na kapafix pločama, nastalih u fotoradionici postavljena je u prostoru OŠ Plitvička Jezera.

 

Polaznici:

 • Iva Sanković (r. 1996.), Mukinje, Fotoklub „Plitvička Jezera“, OŠ Plitvička Jezera
 • Samantha Špoljarić (r. 1996.), Mukinje, Fotoklub „Plitvička Jezera“, OŠ Plitvička Jezera
 • Sebastijan Radaković (r. 1995.), Mukinje, Fotoklub „Plitvička Jezera“, OŠ Plitvička Jezera
 • Ivona Sertić (r. 1996.), Mukinje, Fotoklub „Plitvička Jezera“, OŠ Plitvička Jezera
 • Marina Žanić (r. 1995.), Mukinje, Fotoklub „Plitvička Jezera“, OŠ Plitvička Jezera
 • Suzana Antonić (r. 1996.), Mukinje, Fotoklub „Plitvička Jezera“, OŠ Plitvička Jezera
 • Ana Hodak (r. 1995.), Mukinje, Fotoklub „Plitvička Jezera“, OŠ Plitvička Jezera
 • Petra Mandić (r. 1996.), Mukinje, Fotoklub „Plitvička Jezera“, OŠ Plitvička Jezera
 • Jelena Špehar (r. 1994.), Mukinje, Fotoklub „Plitvička Jezera“, OŠ Plitvička Jezera
 • Katarina Barić (r. 1994.), Ličko Petrovo Selo, Fotoklub „Plitvička Jezera“, OŠ Plitvička Jezera
 • Magdalena Rukavina (r. 1994.), Donji Vaganac, Fotoklub „Plitvička Jezera“, OŠ Plitvička Jezera
 • Magdalena Kukuruzović (r. 1994.), Donji Vaganac, Fotoklub „Plitvička Jezera“, OŠ Plitvička Jezera
 • Dario Ferderber (r. 1995.), Smoljanac, Fotoklub „Plitvička Jezera“, OŠ Plitvička Jezera
 • Kristijan Klanfar (r. 1995.), Jezerce, Fotoklub „Plitvička Jezera“, OŠ Plitvička Jezera
 • Viktoria Petrović (r. 1994.), Korana, Fotoklub „Plitvička Jezera“, OŠ Plitvička Jezera
 • Ivana Luketić (r. 1994.), Korana, Fotoklub „Plitvička Jezera“, OŠ Plitvička Jezera
 • Ante Delač (r. 1993.), Osijek, Fotoklub „Osijek“
 • Gabrijela Lipić (r. 1991.), Lopatinec, Fotoklub Gimnazije Čakovec
 • Tomislav Šklebar (r. 1995.), Bjelovar, Fotoklub „Bjelovar“
 • Eugen Družin (r. 1991.), Daruvar, Foto film klub Daruvar
 • Tajana Abramović (r. 1991.), Novska, Fotokub „Novska“
 • Luka Buljan (r. 1993.), Koprivnica, Fotografsko društvo „Koprivnica“
 • Vedrana Hleb (r. 1993.), Koprivnica, Fotografsko društvo „Koprivnica“
  Fotoradionice - Sve