Međimurska županija, 2007.

U fotoradionici "Skrivena Hrvatska - Međimurska županija", provedenoj od 10. - 15. travnja 2007. godine, sudjelovalo je ukupno 32 polaznika osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta iz Međimurske te iz Vukovarsko-srijemske i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Suradnja u organizaciji i pripremi provedbe fotoradionice „Skrivena Hrvatska - Međimurska županija“ ostvarena je s OŠ Mala Subotica, OŠ Goričan, OŠ Ivanovec, OŠ Štrigova, OŠ Nedelišće, Fotoklubom Gimnazije Čakovec, Društvom pedagoga tehničke kulture Međimurske županije, Dječjim domom Sv. Ana Vinkovci, Fotoklubom „Bjelovar“.

Prostor za teorijsku pripremu i skupni rad polaznika osigurala je OŠ Mala Subotica, a snimanja su u manjim skupinama provedena na lokacijama na području čitave županije.

Izložba više od 250 fotografskih radova nastalih u fotoradionici postavljena je u prostoru OŠ Mala Subotica.

 

Polaznici:

 • Marinko Kodža (r. 1992.), Vinkovci, Fotoklub Vinkovci, OŠ „A. G. Matoš“, Vinkovci
 • Kristina Cikač (r. 1991.), Vinkovci, Fotoklub Vinkovci, Prva srednja škola Vukovar
 • Kata Filips (r. 1991.), Vinkovci, Fotoklub Vinkovci, Industrijsko-obrtnička škola S. S. Kranjčevića, Vinkovci
 • Kristina Horvat (r. 1992.), Štefanec, OŠ Ivanovec
 • Melani Podgorelec (r. 1991.), Držimurec, Fotoklub Gimnazije Čakovec
 • Paula Pongrac (r. 1995.), Goričan, OŠ Goričan
 • Sofija Špoljarić (r. 1995.), Goričan, OŠ Goričan
 • Ela Megla (r. 1993.), Čakovec, III. osnovna škola Čakovec
 • Petra Vrbanec (r. 1993.), Čakovec, III. osnovna škola Čakovec
 • Daniel Herceg (r. 1995.), Nedelišće, OŠ Nedelišće
 • Antonio Blajda (r. 1995.), Ivanovec, OŠ Ivanovec
 • Andrija Rojko (r. 1995.), Štrigova, OŠ Štrigova
 • Luka Vugrač (r. 1994.), Čakovec, II. osnovna škola Čakovec
 • Alan Horvat (r. 1994.), Čakovec, II. osnovna škola Čakovec
 • Josip Mikec (r. 1995.), Štrigova, OŠ Štrigova
 • Lea Stojanović (r. 1998.), Vinkovci, Fotoklub Vinkovci, OŠ Josipa Kozarca, Vinkovci
 • Petra Mlinarić (r. 1994.), Sv. Križ, OŠ Mala Subotica
 • Tanja Novak (r. 1994.), Mala Subotica, OŠ Mala Subotica
 • Severina Oršoš (r. 1994.), Piškorovec, OŠ Mala Subotica
 • Senada Oršoš (r. 1994.), Piškorovec, OŠ Mala Subotica
 • Dragana Oršoš (r. 1994.), Piškorovec, OŠ Mala Subotica
 • Luka Krčmar (r. 1994.), Mala Subotica, OŠ Mala Subotica
 • Petra Obadić (r. 1993.), Mala Subotica, OŠ Mala Subotica
 • Klara Križaić (r. 1993.), Mala Subotica, OŠ Mala Subotica
 • Davorka Čižmešija (r. 1993.), Mala Subotica, OŠ Mala Subotica
 • Jelena Cirković (r. 1993.), Mala Subotica, OŠ Mala Subotica
 • Marin Zadravec (r. 1995.), Mala Subotica, OŠ Mala Subotica
 • Luka Jančec (r. 1995.), Ivanovec, OŠ Ivanovec
 • Tomislav Šklebar (r. 1995.), Bjelovar, Fotoklub Bjelovar, I. osnovna škola Bjelovar
 • Tea Trstenjak (r. 1989.), Čakovec, FFK Čakovec, Tehnička, industrijska i obrtnička škola Čakovec
 • Martina Kovač (r. 1989.), Čakovec, FFK Čakovec, Tehnička, industrijska i obrtnička škola Čakovec
 • Hrvoje Cirković (r. 1992.), Mala Subotica, OŠ Mala Subotica
  Fotoradionice - Sve