Varaždinska županija, 2007.

U fotoradionici "Skrivena Hrvatska - Varaždinska županija", provedenoj od 7. do 11. veljače 2007. godine, sudjelovalo je ukupno 28 polaznika osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta.

U organizaciji i pripremi provedbe fotoradionice ostvarena  je suradnja s Fotoklubom „Varaždin“, Fotoklubom „Deseti K“ Ivanec, Srednjom strukovnom školom Varaždin, OŠ Vidovec, OŠ Novi Marof, OŠ I. Kukuljevića Sakcinskog Ivanec.

Teorijska priprema – predavanja – skupni rad polaznika održavao se u prostorima OŠ Vidovec, a snimanja su provedena u manjim skupinama na lokacijama na području čitave županije.

U OŠ Vidovec postavljena je i izložba više od 200 fotografskih radova nastalih u fotoradionici.

 

Polaznici:

 • Marin Kramarić (r. 1990.), Varaždin, Fotoklub Varaždin
 • Kreč (r. 1989.), Varaždin, Fotoklub Varaždin, I. gimnazija Varaždin
 • Vida Meić (r. 1991.), Turčin, Fotoklub Varaždin, I. gimnazija Varaždin
 • Marcel Cikač (r. 1995.), Varaždin, Fotoklub Varaždin, I. osnovna škola Varaždin
 • Ivan Geček (r. 1994.), Novi Marof, Fotoklub Varaždin, OŠ Novi Marof
 • Matej Maltar (r. 1995.), Novi Marof, Fotoklub Varaždin, OŠ Novi Marof
 • Viktor Kovačić (r. 1992.), Varaždin, Fotoklub Varaždin, II. osnovna škola Varaždin
 • Petra Biškup (r. 1991.), Vinica, Fotoklub Varaždin, Srednja strukovna škola Varaždin
 • Jelena Hajduk (r. 1990.), Presečno Visočko, Fotoklub Varaždin, Srednja strukovna škola Varaždin
 • Leo Kušter  (r. 1993.), Ivanec, Fotoklub „Deseti K“ Ivanec, OŠ I. Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec
 • Leon Vlaisavljević (r. 1993.), Ivanec, Fotoklub „Deseti K“ Ivanec, OŠ I. Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec
 • Marko Bosak (r. 1993.), Ivanec, Fotoklub „Deseti K“ Ivanec, OŠ I. Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec
 • Mateja Orak (r. 1991.), Donja Rijeka, Fotoklub Varaždin, Srednja strukovna škola Varaždin
 • Antonija Balaš (r. 1990.), Kućan Donji, Fotoklub Varaždin, Srednja strukovna škola Varaždin
 • Nataša Vuk (r. 1990.), Selnik, Fotoklub Varaždin, Srednja strukovna škola Varaždin
 • Paula Martinčević (r. 1994.), Varaždin, Fotoklub Varaždin, I. osnovna škola Varaždin
 • Petra Strupar (r. 1993.), Varaždin, Fotoklub Varaždin, II. osnovna škola Varaždin
 • Stella Babić (r. 1992.), Ivanec, Fotoklub „Deseti K“ Ivanec, OŠ I. Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec
 • Marko Kovačić (r. 1993.), Krkanec, Fotoklub Vidovec, OŠ Vidovec
 • Marko Plantić (r. 1994.), Cargovec, Fotoklub Vidovec, OŠ Vidovec
 • Nikola Cafuk (r. 1993.), Vidovec, Fotoklub Vidovec, OŠ Vidovec
 • Matija Županić (r. 1993.), Vidovec, Fotoklub Vidovec, OŠ Vidovec
 • Vinko Županić (r. 1994.), Vidovec, Fotoklub Vidovec, OŠ Vidovec
 • Domagoj Šantek (r. 1994.), Cargovec, Fotoklub Vidovec, OŠ Vidovec
 • Ivan Pozder (r. 1993.), Zamlača, Fotoklub Vidovec, OŠ Vidovec
 • Lucija Jezidžić (r. 1990.), Hrašćica, Fotoklub Varaždin, Srednja strukovna škola Varaždin
 • Nkolina Medved (r. 1993.), Varaždin, Fotoklub Varaždin, COO „Tomislav Špoljar“, Varaždin
 • Ivica Bogadi (r. 1992.), Varaždin, Fotoklub Varaždin, COO „Tomislav Špoljar“, Varaždin
  Fotoradionice - Sve