Dokumenti FIAP-a

 
 
 

Pravilnik o počasnim zvanjima FIAP-a

Ovdje možete preuzeti prijevod NOVOGA Pravilnika o počasnim zvanjima FIAP-a, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine

 

Statut FIAP-a

Preuzmite status FIAP-a (Fédération Internationale de l'Art Photographique) - Međunarodna federacija fotografske umjetnosti