O savezu

Hrvatski fotosavez je nacionalni nestranački, nevladin i neprofitni strukovni savez fotografskih udruga i drugih pravnih osoba koje ostvaruju programe tehničke kulture u području fotografske djelatnosti, fotografskog stvaralaštva i fotografske tehnike.

Djelatnost Saveza obasiže razvitak i unapređivanje fotografije kao tehničke i umjetničke discipline, fotografske kulture i djelatnosti, te poticanje raznovrsnih oblika stvaralaštva u fotografiji, a osobito dio programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi i kulturi koji se odnosi na fotografsku djelatnost i stvaralaštvo.

Djelatnost Saveza je od značenja za razvitak i promicanje tehničke i fotografske kulture u Republici Hrvatskoj.

Savez je pravni sljednik Foto-saveza Hrvatske utemeljenog 27. ožujka 1949. godine u Zagrebu i povijesni sljednik Hrvatskog fotoamaterskog saveza osnovanog 11. lipnja 1939. godine u Zagrebu.

Djelatnost Saveza čine: poticanje, promicanje i usklađivanje ukupnih aktivnosti u fotografskoj djelatnosti; priprema i ostvarivanje zadataka u programu javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi i kulturi koji se odnose na fotografsku djelatnost, a posebice nacionalnih programa stjecanja izvanškolskog i izvannastavnog fotografskog znanja i umijeća, poticanja i promicanja fotografskog stvaralaštva djece i mladeži, prezentacije postignuća, promidžbe fotografske djelatnosti i fotografije, te međunarodnu suradnju; usklađivanje aktivnosti članica u razvitku tehničke kulture, fotografske djelatnosti i fotografskog stvaralaštva, ostvarivanju drugih ciljeva Saveza i zajedničkih potreba i interesa članica; skrb o unapređivanju stručnog rada i osposobljavanju stručnih djelatnika; unapređivanje dostignuća u fotografskoj djelatnosti i stvaralaštvu; obavljanje gospodarskih, društvenih i drugih djelatnosti te rješavanje drugih pitanja u skladu sa zakonom i programom svekolikih aktivnosti u tehničkoj kulturi i kulturi.

Članice Saveza u okviru Saveza razvijaju i promiču fotografsku kulturu, djeluju u odgoju i obrazovanju mladih, potiču i populariziraju dostignuća u području fotografije, ostvaruju međuklupske programe i štite vlastite interese i interese svojih članova.