Članice

Udruživanje u Hrvatski fotosavez i članstvo su dragovoljni. 

Članice Saveza ovisno o svom pravnom položaju, vlastitom ustroju, ciljevima, zadaćama i djelatnosti, mogu biti:

  1. punopravne članice
  2. pridružene članice
  3. kandidati za punopravno članstvo u Savezu. 

Punopravne članice Saveza mogu biti udruge, pravne osobe ustrojene sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o tehničkoj kulturi u koje se građani izravno dragovljno udružuju kao pojedinci. Punopravne članice se udružuju u Savez prvenstveno radi zajedničkog djelovanja u programima Saveza.

Pridružene članice Saveza mogu biti udruge, pravne osobe, ustanove, fotoskupine u odgojno-obrazovanim ustanovama, savezi udruga. Pridružene članice se udružuju u Savez prvenstveno radi zajedničkog djelovanja u programima Saveza.

Kandidati za punopravno članstvo u Savezu mogu biti udruge, pravne osobe ustrojene sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o tehničkoj kulturi, u koje se građani izravno dragovoljno udružuju kao pojedinci, radi zajedničkog djelovanja u programima Saveza. U statusu kandidata za punopravno članstvo udruge moraju provesti najmanje 3 (tri) godine od datuma stjecanja statusa kandidata za punopravno članstvo. Temeljni kriterij za ostvarenje statusa punopravne članice je izravna aktivna programska suradnja Saveza i udruge kandidata za punopravno članstvo u trogodišnjem razdoblju.  

Odluku o prijemu u punopravno i pridruženo članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Odluku o statusu kandidata za punopravno članstvo donosi Upravni odbor.

 

Nakon sjednice Skupštine Hrvatskog fotosaveza održane 17. prosinca 2016. godine u Krapju, članice Saveza su:

Punopravne članice

  1. Foto-kino klub BARANJA-FILM, Trg Slobode 16 a,
      31300 BELI MANASTIR 
      e-mail: kinoklub.baranja@optinet.hr

  2. CVU BATANA, Trg brodogradilišta 2, p.p. 43, 
      52210 ROVINJ 
      e-mail: cvu_batana@hotmail.com  
      http://www.cvu-batana.com 

  3. Fotoklub BJELOVAR, Trg E. Kvaternika 7, 
      43000 BJELOVAR
      http://ztkgbj.info/fotoklub-bjelovar

  4. Fotoklub COLOR, Titov trg 6/II, 51000 RIJEKA
      e-mail: fotoklubcolor@gmail.com   

  5. Fotoklub ČAKOVEC, Ulica Josipa bana Jelačića 22b,
      40000 ČAKOVEC 
      e-mail: info@fotoklub-cakovec.hr 
      http://www.fotoklub-cakovec.hr  

  6. Foto Film klub DARUVAR, Strossmayerova 32, p.p. 79, 
      43500 DARUVAR 
      e-mail: fotofilmklubdaruvar@gmail.com
      http://www.ffkd.hr  

  7. Fotoklub DESETI K, Antuna Mihanovića 9, 
      42250 LEPOGLAVA   

  8. FOTOGRAFIJA, udruga za fotografsku kulturu
      Slavka Kolara 29, 40000 ČAKOVEC
      e-mail: info@fotografija.hr 
      http://www.fotografija.hr

  9. Fotoklub FOTO ROKO
      Trg hrvatskog skupa 11, 21412 PUČIŠĆA
      e-mail: foto.roko@gmail.com 

10. Foto-kino-video klub KRIŽEVCI, Trg J. J. 
      Strossmayera 5, 48260 KRIŽEVCI 
      e-mail: ured@tehnika-krizevci.hr  

11. Fotoklub MARIN GETALDIĆ, Bosanka 59, 
      20000 DUBROVNIK; e-mail: getaldic@gmail.com 
      http://www.fotoklubmg.hr   

12. Fotoklub mladeži Crvenog križa Našice, Kralja 
      Tomislava 6, 31500 NAŠICE 
      e-mail: fotoklub.mck@inet.hr  

13. Fotoklub OSIJEK, Križanićev trg 1, p.p. 705, 
      31000 OSIJEK; e-mail: fko@fotoklubosijek.hr;
      http://www.fotoklubosijek.hr 

14. Fotoklub SPLIT, Marmontova 5, 21000 SPLIT; 
     e-mail: info@fotoklubsplit.hr  
     http://www.fotoklubsplit.hr 

15. Fotoklub ŠIBENIK, c/o Zdenko Zjačić, 
      8. dalmatinske udarne brigade 10, 22000 ŠIBENIK
      e-mail: fotoklub@fotoklubsibenik.hr 

16. Foto-video klub "35 mm" Križ, Gajeva 8, 10314 KRIŽ
      e-mail: fvk35mm@gmail.com 
      http://www.35mm.hr

17. Fotoklub VALPOVO, Braće Radića 34, 31550 VALPOVO 
      e-mail: ztk.valpovo.belisce@gmail.com 
      http://www.tehnika-valpovo.hr

18. Fotoklub VARAŽDIN, Križanićeva 33, 42000 VARAŽDIN;
      e-mail: ztk@vz.t-com.hr 

19. Fotoklub VINKOVCI, Gajeva 18, 32100 VINKOVCI 
      e-mail: fotoklubvinkovci@gmail.com 
      http://www.fotoklubvinkovci.com 

20. Fotoklub VUKOVAR, Europski dom, Ljudevita Gaja 12, 
      32000 VUKOVAR 
      e-mail: fotoklub.vukovar@gmail.com
      http://www.fotoklub-vu.hr 

21. Foto-kino-video klub ZADAR, c/o Petar Sikirić, 
      Bana J. Jelačića 4, 23000 ZADAR 
      e-mail: fkvkzd@gmail.com

22. Fotoklub ZAGREB, Ilica 29/III, P.p. 193, 10000 ZAGREB; 
      e-mail: fkz@fotoklubzagreb.hr
      http://www.fotoklubzagreb.hr     

 

Pridružene članice

  1. Osnovna škola Hvar, Kroz burak 81, 21450 HVAR
      e-mail: skola@os-hvar.skole.hr
      http://www.os-hvar.skole.hr
  2. Osnovna škola Jelsa, Jelsa 161, 21465 JELSA 
      e-mail: osjelsa@osjelsa.tcloud.hr
      http://www.os-jelsa.skole.hr

  3. Osnovna škola Mejaši, Mejaši 20, 21000 SPLIT 
      e-mail: ured@os-mejasi-st.skole.hr 

  4. OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica,
      Glavna 55, 40321 MALA SUBOTICA
      e-mail: ured@os-mala-subotica.skole.hr 
      http://www.os-mala-subotica.skole.hr

  5. OŠ Petra Hektorovića Stari Grad,
      Obala dr. Franje Tuđmana 1, 21460 STARI GRAD
      e-mail: skola@os-phektorovica-starigrad.skole.hr 
      http://os-phektorovica-starigrad.skole.hr

  6. OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica
      Školska 5, 48000 KOPRIVNICA
      e-mail: ang@os-angostovinski-kc.skole.hr
      http://www.osang-kc.hr

  7. Srednja škola BOL, Rudina 1, 21420 BOL
      e-mail: ured@ss-bol.skole.hr
      http://ss-bol.skole.hr

  8. Srednja škola BRAČ, Kralja Petra 
      Krešimira IV. 2, 21400 SUPETAR
      e-mail: ured@ss-brac-supetar.skole.hr
      http://ss-brac-supetar.skole.hr

  9. OŠ Jurja Šižgorića Šibenik
      Stjepana Radića 44A, 22000 ŠIBENIK
      e-mail: ured@os-jsizgorica-si.skole.hr
      http://os-jsizgorica-si.skole.hr

10. OŠ Stjepana Radića Brestovec Orehovički
      Brestovec Orehovički 40
      49221 BEDEKOVČINA
      e-mail: os-s.radica@kr.t-com.hr
      http://www.os-sradica-brestovec.skole.hr 

11. Centar za predškolski odgoj Vinkovci
      J. J. Strossmayera 7, 32100 VINKOVCI
      e-mail: centar.za.predskolski.odgoj@vk.t-com.hr 
      http://www.cpo-vinkovci.hr  

12. OŠ Zvonimira Franka, S. S. Kranjčevića 2,
      44320 KUTINA
      e-mail: skola@os-zvonimira-franka-kt.skole.hr 
      http://www.os-zvonimira-franka-kt.skole.hr

13. Centar za inkluziju i socijalne usluge
      Masarykova 8, 43000 BJELOVAR
      e-mail: bjelovar@inkluzija.hr 
      http://www.cis-bj.com